Понеділок, 13.07.2020, 19:04
Сайт учнів міста Житомира
Головна | Корисні сайти |Конкурси| Додати матеріал | Реєстрація | Вхід
Категорії розділу
Олімпійські Відео Ігри [2]
Новини сайту [31]
Конкурси [11]
Управління освіти [48]
Шкільний парламент [3]
ЗОШ №1 [2]
Гімназія № 1 [81]
Ліцей №2 [9]
Гімназія №3 [25]
ЗОШ №5 [11]
ЗОШ №6 [0]
ЗОШ №7 [30]
ЗОШ №8 [2]
ЗОШ №10 [2]
ЗОШ №12 [9]
ЗОШ №14 [6]
ЗОШ №15 [8]
ЗОШ №16 [4]
ЗОШ №17 [166]
ЗОШ №19 [60]
ЗОШ №20 [2]
ЗОШ №21 [27]
ЗОШ №22 [4]
Гімназія №23 [16]
Ліцей №24 [124]
Ліцей №25 [26]
ЗОШ №26 [49]
ЗОШ №27 [8]
ЗОШ №28 [5]
ЗОШ №30 [206]
ЗОШ №32 [21]
ЗОШ №33 [63]
Міський колегіум [32]
ЗОШ №35 [5]
ЗОШ №36 [0]
Ліцей при ЖДТУ [26]
Педагогічний ліцей [1]
«Ор Авнер» [46]
МЦНТТУМ [70]
Школа Юних Десантників [2]
-------------------------------- [0]
Вчителям [17]
Випускникам [10]
-------------------------------- [0]
ХХІ покоління [5]
Новини Інтернету [7]
Різне [21]
Форма входу

Статистика
Головна » 2012 » Травень » 24 » Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей міста Житомира у 2012 році
13:49
Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей міста Житомира у 2012 році
Картинка до матеріалу: «»

З метою забезпечення ефективного оздоровлення та створення умов повноцінного відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час літніх канікул 2012 року буде організовано табори оздоровлення та відпочинку дітей міста Житомира у 2012 році.


ПОЛОЖЕННЯ

  ПРО  ПРИШКІЛЬНИЙ ДЕННИЙ ТАБІР ПРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ                                    ( ПОЗАШКІЛЬНОМУ) НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ,

ЯКИЙ Є КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ  ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. Загальна частина

            Пришкільний денний  табір (далі табір) організовується при навчальному закладі, який підпорядковано управлінню освіти Житомирської міської ради та є комунальною власністю міської ради, метою діяльності якого с реалізація права кожної дичини на повноцінний відпочинок, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

            Табір у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Законом України від 04.09.2008 р. №375-УІ «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Міськими та обласними Програмами оздоровлення та відпочинку дітей.

 1. 3  Табір за режимом роботи є з денним перебуванням (не менше 6 годин), за терміном роботи змінним (діє протягом зміни), за типом з денним перебуванням, який створюється на базі навчального закладу і де діти перебувають упродовж дня.

 

                  II. Організаційно правові засади діяльності районного пришкільного табору

  2.1. Засновником табору є загальноосвітній (позашкільний) навчальний заклад, якій є комунальною власністю Житомирської міської ради.

Засновник:

 затверджує Статут пришкільного табору; призначає та звільняє керівника табору; забезпечує  безпечні  умови  організації  відпочинку  та  оздоровлення дітей; забезпечує функціонування табору, його комплектування технологічним та іншим обладнанням,  належну підготовку до проведення відпочинку та оздоровлення дітей.

 2.2.Тривалість  оздоровчої зміни  у  пришкільному   таборі становить

не менше 14 робочих діб.

 2.3 .У пришкільний табір на оздоровлення та відпочинок приймаються діти шкільного віку за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності довідки   про     стан    здоров'я     дитини,  профілактичні щеплення та епідеміологічне оточення. На підставі вищевказаних документів приймається рішення про приймання дітей до пришкільного табору його керівником.

2.4. Відрахування дитини з пришкільного табору здійснюється за заявою батьків   чи   осіб,   які   їх   замінюють,   за   рішенням   керівника   табору   за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку або на підставі медичного   висновку   про   стан   здоров'я   дитини, що   унеможливлює її перебування в дитячому оздоровчому закладі. Забороняється безпідставне відрахування дитини з табору.

 2.5. Табір пропагує здоровий спосіб життя та забезпечує дітям, які перебувають в ньому:

захист життя і здоров'я; належні умови для повноцінного оздоровлення і відпочинку, розвитку їхніх творчих здібностей, занять фізичною культурою, туризмом, природоохоронною та краєзнавчою роботою, суспільно корисною працею, оволодіння іншими корисними навичками тощо;             добровільний вибір видів діяльності та дозвілля; користування           матеріально-технічною,            культурно-спортивною, оздоровчою,     навчально-виробничою    та    іншою    наявною    базою пришкільного табору; вільне висловлювання поглядів, думок, переконань; захист від будь-яких форм експлуатації, насилля з боку педагогічних та інших працівників табору, пропаганди релігійних конфесій.

2.6. Діти, які перебувають у пришкільному таборі, повинні: дотримуватись правил внутрішнього розпорядку; підвищувати   загальний   культурний   рівень, оволодівати   знаннями, уміннями, практичними навичками здорового способу життя; дотримуватись морально-етичних норм; бережливо    ставитися    до    державної,    комунальної    та    приватної власності; брати посильну участь у суспільно корисній праці.

 2.7. У  таборі створюються групи (загони), наповнюваність яких   визначається   відповідно   до   державних   санітарних   правил  і  норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів.

 2.8.   Табір    працює    за    календарним    планом    роботи, затвердженим керівником закладу, погодженим із засновником.

 2.9. Виховний процес у таборі здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і здібностей дітей, з урахуванням їх віку, психофізичних     особливостей,     стану     здоров'я     та     з     використанням різноманітних організаційних форм роботи.

2.10. Табір може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань у приміщеннях за межами закладу, якщо вони пристосовані для перебування там дітей, чи на базі спортивних споруд та стадіонів па підставі укладених з їх власником угод.

2.11. Табір створюється па базі загальноосвітнього навчального закладу і діє на підставі цього положення, затвердженого засновником.

 

III. Охорона життя та здоров'я дітей

 3.1. Для    надання    медичних    послуг   дітям    і    працівникам    закладу  пришкільний     табір    закріплюється     за     територіальною   лікувально-профілактичною установою.

3.2. Працівники пришкільного табору несуть персональну відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей, які відпочивають і оздоровлюються в ньому.

3.3. Під   час   організованого   перевезення   дітей,   які    перебувають   на оздоровленні   в   пришкільному  таборі,   па   значні   відстані   забезпечується медичний нагляд за ними.

3.4. Споруди, будівлі та інші приміщення пришкільного табору повинні відповідати санітарним нормам, технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки. У кожному приміщенні пришкільного табору розробляється та вивішується па видному місці план евакуації дітей та дорослих у разі пожежі чи стихійного лиха.

3.5.  Пришкільний   табір   забезпечує   одноразове   безпечне   повноцінне харчування дітей відповідно до встановлених фізіологічних та натуральних норм харчування.

 3.5. Керівник табору здійснює обов'язковий постійний контроль за якістю харчування дітей, дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, за проведенням роботи з формування здорового способу життя.

 

IV.  Управління пришкільним табором та кадрове забезпечення

4.1. Керівництво   пришкільним  табором   здійснює   його  керівник директор  загальноосвітнього (позашкільного)   навчального   закладу,   па   базі   якого   табір створено.

4.2.Керівник табору:

Призначає начальникп табору; затверджує календарний план роботи табору; затверджує режим дня табору; затверджує правила внутрішнього розпорядку для дітей та рацівників закладу; організовує  інструктаж  працівників   табору     з     техніки     безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання   санітарно-гігієнічних   норм  і  правил, а також надання невідкладної долікарської допомоги; забезпечує дотримання  вимог щодо  охорони  життя  і  здоров'я  дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм; здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом, забезпечує належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей;             укладає угоди з юридичними та фізичними особами; представляє    інтереси    табору    в    усіх    установах,    організаціях,    па підприємствах; звітує перед засновником про результати діяльності табору; видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, що стосуються діяльності табору, організовує і контролює їх виконання; забезпечує  спільно   із  засновником  раціональний   підбір  і   розстановку  кадрів,   затверджує   штатний   розпис,   посадові   обов'язки   працівників табору; відповідає   за  допуск  до  роботи   працівників,   які   своєчасно   пройшли обов'язковий медичний огляд; приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення стосовно працівників табору; приймає   рішення   щодо   відрахування   дітей   із   табору   за   порушення внутрішнього розпорядку чи з інших обгрунтованих причин.

Призначені на роботу працівники табору проходять обов'язковий інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних правил та падання невідкладної долікарської допомоги.

Працівники табору мають право на: внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу; ініціативу у виборі форм, методів, засобів роботи з дітьми; різні види заохочення за сумлінне виконання покладених обов'язків.

4.5. Працівники табору зобов'язані:

 дотримуватись  вимог  цього Типового  положення,  виконувати  правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;  берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагандувати здоровий спосіб життя;  виконувати накази й розпорядження керівника та засновника табору.

Працівниками табору працюють згідно з графіком, затвердженим його керівником, з урахуванням вимог законодавства про працю.

Батьки чи особи, що їх замінюють, мають право:

вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності табору; брати участь в організації та проведенні заходів; захищати законні інтереси дітей.

 

               V. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база табору

Фінансово-господарська діяльність табору здійснюється відповідно до законодавства України. Управління та фінансова діяльність пришкільного табору здійснюється за   рахунок   коштів   відповідних   бюджетів   та   додаткових   джерел,   не заборонених законодавством України. Додатковими джерелами фінансування пришкільного табору можуть бути добровільні внески, матеріальні цінності юридичних та фізичних осіб, інші надходження, не заборонені законодавством, які використовуються для впровадження діяльності, передбаченої цим положенням.

Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності, статистичної звітності в   пришкільному   таборі   здійснюється   у   порядку,   визначеному законодавством України.

Перед початком оздоровчого сезону засновник забезпечує наявність у пришкільному  таборі  наказу  про  відкриття закладу,  акта про  готовність табору, санітарного паспорта, інструкцій з техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків з дітьми, протипожежної безпеки тощо.

З метою виконання натуральних норм харчування та примірного двотижневого  меню у відповідності до постанови КМУ від 22.11.2004 р. №1591 (Додаток 6) визначено  порядок внесення батьківських  коштів за послуги харчування у пришкільному таборі.

Начальник  табору знайомить батьків навчального закладу з рішенням виконкому міської ради про організацію відпочинку та оздоровлення дітей та наказами управління освіти з даного питання.

                Кошти за відвідування пришкільного табору вносяться батьками, або особою, яка визначається ними на батьківських зборах на розрахунковий рахунок управління освіти  міської ради через банківську установу до початку зміни.

               У квитанції потрібно вказати  номер загальноосвітнього навчального закладу та зміст (за послуги харчування дітей у пришкільному таборі). Копія квитанції про сплату зберігається у начальника табору.

               Після закінчення зміни, батьки дітей, які не відвідували табір надають заяву до централізованої бухгалтерії про повернення коштів.

               Всі фінансові документи зберігається в навчальному закладі у начальника  табору до кінця фінансового року.

 

 

                                                                      

                                                                    ПЛАН

взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів міста щодо надання

відпочинкових послуг дітям пільгових категорій у 2012 році

 

№ п/п

ЗНЗ, який надає відпочинкові послуги

ЗНЗ, який залучає дітей пільгових категорій до відпочинку (за заявами батьків чи осіб, які їх заміняють)

К-ть  дітей

(за даними моніторингу)

1

ЗОШ №1

ЗОШ №32

16

2

ЗОШ №5

ЗОШ №26, ЗОШ №15

14

29

3

ЗОШ №6

ЗОШ №36

27

4

ЗОШ №8

ЗОШ №20

10

5

ЗОШ №17

ЗОШ №35

9

6

ЗОШ№ 6

Гімназія №3

1

7

Ліцей №25

Гімназія №3

3

8

ЗОШ №17

Гімназія №3

3

9

СЗОШ №12

Гімназія №3

1

 

              ЗНЗ, який залучає дітей пільгових категорій до відпочинку на базі іншого навчального закладу надає всебічну підтримку такому навчальному закладу. При необхідності забезпечує дітей, які входять до його мережі педагогічними кадрами, психологічним супроводом, тощо.


Категорія: Управління освіти | Переглядів: 1368 | Додав: S-CooL
Контакти
Якщо не вдалося опублікувати новину, надсилайте повідомлення на пошту
cool-school@i.ua
Анкета
Реєстрація режисерів на
Олімпійські Відео Ігри


ЗОШ №1
Гімназія № 1
Ліцей №2
Гімназія №3
ЗОШ №5
ЗОШ №6
ЗОШ №7
ЗОШ №8
ЗОШ №10
ЗОШ №12
ЗОШ №14
ЗОШ №15
ЗОШ №16
ЗОШ №17
ЗОШ №19
ЗОШ №20
ЗОШ №21
ЗОШ №22
Гімназія №23
Ліцей №24
Ліцей №25
ЗОШ №26
ЗОШ №27
ЗОШ №28
ЗОШ №30
ЗОШ №32
ЗОШ №33
Міський колегіум
ЗОШ №35
ЗОШ №36
Ліцей при ЖДТУ
«Ор Авнер»
МЦНТТУМ
Пошук
Календар
«  Травень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів

ptaskbook.com